Puchała Zdzisław /afrp/

     

       Zdzisław Puchała /afrp/   artysta fotograf  - fotoreporter


    Od wczesnej młodości utrwala na fotografiach te fragmenty rzeczywistości,
    którym, według niego,  warto przyjrzeć się dłużej...
    Fascynuje go zarówno to, co stworzył Bóg, jak i to, co stworzył człowiek.
    Dzieli się tymi fascynacjami udostępniając swoje fotografie na organizowanych
    wystawach  i  realizując  indywidualne  zlecenia.