Wiosna Roztrzygnięcie konkursu

 

CZTERY PORY ROKU W OBIEKTYWIE

WIOSNA
      
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW
 

            Sandomierskie Towarzystwo Pasjonatów  Fotografii zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Wiosna”.

Zdjęcia w formie odbitek o wymiarach 20x30 cm, mogą być wykonane w dowolnej technice. Należy je składać do 20 maja 2011 roku w Zakładzie Fotograficznym przy ulicy Opatowskiej 15, lub sekretariatach szkół.

  Opis zdjęcia powinien zawierać następujące dane: imię i  nazwisko, wiek autora, klasę, nazwę szkoły, tytuł pracy. Do zdjęcia należy również dołączyć płytę CD/DVD z elektronicznym zapisem zdjęcia (wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej STPF).

Prace będą oceniane przez  Jury, które wyłoni laureatów (osobno w kategorii podstawówek i gimnazjów). Nagrodzone prace zostaną pokazane na pokonkursowej wystawie.  

Zależy nam aby były to samodzielne prace młodych autorów. „Wiosna” jest bowiem pierwszym  z zaplanowanych przez STPF, cyklu konkursów „Cztery pory roku w obiektywie”.  Chcemy tym sposobem wyłonić młode fotograficzne talenty. Ci, których zdjęcia będą wyróżniały się inwencją zostaną zaproszeni do udziału  w warsztatach i plenerach fotograficznych.   

 W  konkursie Wiosna

1 miejsce Cichoń Mikołaj kl.II c. Publiczne Gimnazjum im.Ziemi Dwikowskiej

2 miejsce Cichoń Mikołaj

3 miejsce Katarzyna Zioło kl.IIIa Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu

 

 Dwie zgłoszone prace zostały nie zakwalifikowane z powodu nie spełnienia warunków regulaminu.