Tematem następnego konkursu Sandomierskiego Towarzystwa Pasjonatów Fotografii jest ,,Mrożne spojrzenie”.
Prace w formie papierowej i zapisane na płycie CD, w formacie 800×600 i 300kb proszę składać do 30. 01.2011r  tak jak dotychczas w zakładzie fotograficznym Ewy Sierokosz przy ulicy Opatowskiej 15 w Sandomierzu. Zdjęcia z danymi o autorze (nazwisko i imię oraz adres z telefonem kontaktowym) w zaklejonej kopercie muszą być opatrzone godłem.
Roztrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec stycznia.
 
Na konkurs wpłynęłó 15 prac.Zdjęcia zostały ocenione przez absolwenta Szkoły Filmowej  z Łodzi , wydział Fotografii pana Jana Kazimierza Barnasia.
Wyłoniono zwycięzców :
 1 miejsce Ewa Sierokosz